Collectief, duurzaam inkopen

De manier waarop we met mens, dier en planeet omgaan is een onderwerp waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn. Om dit in de goede richting te sturen, heeft de Verenigde Naties een aantal duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) opgesteld. 

Ook Cultuurinkoop probeert actief een bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelstellingen. Dit doen we zowel op ons eigen kantoor als bij de selectie van leveranciers voor onze collectieven.

Sustainable Development Goals Verenigde Natie, bron: United Nations

Wat doen wij zelf op het gebied van duurzaamheid?

Cultuurinkoop probeert haar eigen ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dit doen we onder andere door:

 • Afvalscheiding: we scheiden restafval, papier/karton en PMD;
 • Volledig digitaal werken: we maken nauwelijks gebruik van printfaciliteiten en werken in de cloud;
 • Bezoeken: we proberen (auto)vervoer tot een minimum te beperken en geven de voorkeur aan telefonisch overleg of overleg via Microsoft Teams;
 • Disposables: we maken op ons kantoor geen gebruik van wegwerpbekers, -servies en -bestek.
 • Woon-werkverkeer: we gebruiken uitsluitend de fiets, het OV of elektrisch vervoer voor woon-werkverkeer.

Hoe wordt duurzaamheid meegenomen in de inkooptrajecten?

In alle inkooptrajecten gaat Cultuurinkoop op zoek naar een leverancier die een bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit doen we door in onze inkooptrajecten strenge duurzaamheidseisen op te nemen. Daarnaast laten we leveranciers zelf hun extra toegevoegde waarde op dit gebied aantonen. Hier worden zij vervolgens door Cultuurinkoop en een vertegenwoordiging van de deelnemende culturele instellingen op beoordeeld.

Wat betekent dit in de praktijk?

Hoe Cultuurinkoop en de leveranciers invulling geven aan deze doelstellingen, is afhankelijk van het product of de dienst die zijn leveren.

Kantoorartikelen

 • Alle leveringen zijn CO2-neutraal en uitgevoerd met eigen vervoer;
 • Tonercartridges worden opgehaald en gerecycled;
 • Uitgebreide Code of Ethics m.b.t. toeleveranciers gebaseerd op internationale Social Accountability 8000 normen;
 • Uitsluitend FSC-gecertificeerd papier;
 • Uitgebreid assortiment aan duurzaam geproduceerde artikelen.

Sanitaire producten

 • Uitsluitend FSC-gecertificeerd papier;
 • Dispensers en artikelen specifiek geselecteerd op beperkte milieu-impact;
 • Uitgebreid assortiment aan ecologische hygiëneproducten.

Afvalverwerking

 • Alle voertuigen lichter dan 3.500kg voldoen aan Euro VI emissiestandaard;
 • Alle voertuigen zwaarder dan 3.500kg voldoen aan Euro V emissiestandaard;
 • Afvalstromen blijven van ophalen tot en met verwerking gescheiden;
 • Brede ondersteuning voor het scheiden van alle afvalstromen;
 • Transparantie over land en plaats van verwerking afvalstromen, inclusief het recyclepercentage.
Veenman_cultuurinkoop

Printers

 • Inzet hybride en elektrische auto’s;
 • Zeer duurzame en zuinige machines en toebehoren;
 • Volledig hergebruik van al het verpakkingsmateriaal;
 • Stimuleren minder afdrukken;
 • Social return: stageplaatsen in heel het land.

Ongediertebestrijding

 • Geen gebruik van biociden of chemische middelen;
 • 95% van de gebruikte producten zijn herbruikbaar;
 • Inzet elektrisch vervoer;
 • Social return: inzet mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Busvervoer

 • Wagenparken voldoen aan de hoogste normering op het gebied van uitstoot;
 • Minimalisering lege kilometers;
 • Chauffeurs zijn getraind op zuinig en milieubewust rijden;
 • Werken toe naar inzet elektrische touring cars;
 • Gebruik HVO-brandstof minimaliseert CO2-uitstoot.ICT-Hardware

 • Het overstappen naar hybride en volledige elektrische bussen;
 • Duurzaam en zuinig apparatuur;
 • Gescheiden inleveren, ophalen en recyclen van verpakkingsmateriaal;
 • Afgeschreven ICT-apparatuur worden opgeknapt en opgewaardeerd naar de huidige standaard;
 • Social return: banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Veenman_cultuurinkoop

Touchscreens

 • Levering en montage wordt uitgevoerd op hetzelfde moment en storingen worden zoveel mogelijk opgelost via het netwerk;
 • Veenman neutraliseert het stroomverbruik van de touchscreen door bebossingsprojecten;
 • 99,9% van het verpakkingsmateriaal is recyclebaar;
 • Social return: Inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of zoeken naar stageplekken voor leerlingen.

Toekomstige inkooptrajecten

Uiteraard zet Cultuurinkoop zich bij toekomstige inkooptrajecten ook in om een duurzame oplossing te bieden. Wij besteden bij ieder inkooptraject aandacht aan de wijze van transport en productie, de omgang en situatie van toeleveranciers en het minimaliseren of vermijden van verpakkingsmateriaal. Hiermee wil Cultuurinkoop haar bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Heb je vragen over hoe Cultuurinkoop duurzaamheid in de praktijk brengt? Neem dan contact met ons op.